دسته بندی: نقشه بیمارستان

hospital-project

۰۹

اردیبهشت۱۳۹۳
در این پست برای شما عزیزان نقشه طبقاتی بیمارستان را برای دانلود قرار دادم.این پروژه به صورت کامل در طبقات حل شده است و برای درس طرح 4 دوره کارشناسی معماری نمونه خوبی می باشد.این پروژه را می توان برای نمونه موردی در ارائه طرح استفاده نمود.به جز این پروژه ... ادامه مطلب
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۳memar