برچسب: آموزش تصویری اتوکد

detail(memar-city.ir)

۱۶

اردیبهشت۱۳۹۳
به نام خدا امروز تصمیم دارم آموزشی را برای دانلود مهندسان قرار دهم که در ارتباط با انجام پروژه های اجرایی خیلی کاربرد دارد.آموزش مربوطه، آموزش ترسیم دیوار و دتایل پی و شالوده در محیط اتوکد می باشد، به همین منظور در این آموزش شما یاد خواهید گرفت برای ترسیم دتایل ... ادامه مطلب
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۳memar