برچسب: انجام پروژه های پروپوزال نویسی معماری

انجام پروپوزال نویسی پروژه های دانشجویان کارشناسی ارشد معماری

۳۰

بهمن۱۳۹۴
  قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدمعماری: خدمات شهرمعماران جهت پروپوزال نویسی به شرح زیرمیباشد: شاید بتوان گفت مهمترین بخش از کار تحقیقی وپایان نامه میباشد که برمبنای علاقمندی واطلاعات جمع آوری شده توسط فرد میباشد که برمبنای آن دانشجو کارخود را براساس سوالات/فرضیه ها/سوابق و... توجیه میکند و مقدمه ای درجهت جریان پیشرفت ... ادامه مطلب
بهمن ۳۰, ۱۳۹۴memar