برچسب: جزوات مهندسی عمران دانشگاه تهران

mojrian

۱۳

خرداد۱۳۹۳
مقدمه: باتوجه به مباحث مطرح شده طی چند سال اخیر در رابطه با معرفی مجری واجد صلاحیت برای ساختو ساز های بخش خصوصی که تاکنون مبانی حقوقی آن اعم از قانون, آیین نامه,دستورالعمل و مقررات ملی که سنگ و زیربنای این امر و مهم می باشد,توسط نهاد های ذی ربط تنظیم و ابلاغ شده و به فرا خور شرایط منطقه ای در نقاط مختلف کشور اقداماتی در جهت تحقق آن بعمل آمده ... ادامه مطلب
خرداد ۱۳, ۱۳۹۳memar
mashinalat

۱۳

خرداد۱۳۹۳
لودر معرفي، موارد استعمال، مشخصات فني، قدرت و ظرفيت: 1-1-1-2 معرفي و موارد استعمال لودرها بطور وسيعي در كارهاي ساختماني براي حمل توده مو اد (نظير خاك و سنگ )، بارگيري كاميونها، خاكبرداري ، حفاري و گاهي تسطيح (به عنوان بولدوز ر ) و غيره بكار گرفته مي شوند. بر خلاف اسكريپرها كه به ... ادامه مطلب
خرداد ۱۳, ۱۳۹۳memar