برچسب: جزوه شرح وظایف مجریان و مالک های ساختمان

mojrian

۱۳

خرداد۱۳۹۳
مقدمه: باتوجه به مباحث مطرح شده طی چند سال اخیر در رابطه با معرفی مجری واجد صلاحیت برای ساختو ساز های بخش خصوصی که تاکنون مبانی حقوقی آن اعم از قانون, آیین نامه,دستورالعمل و مقررات ملی که سنگ و زیربنای این امر و مهم می باشد,توسط نهاد های ذی ربط تنظیم و ابلاغ شده و به فرا خور شرایط منطقه ای در نقاط مختلف کشور اقداماتی در جهت تحقق آن بعمل آمده ... ادامه مطلب
خرداد ۱۳, ۱۳۹۳memar