برچسب: دانلود جزوه شرح وظایف مهندسان ناظر ساختمان

nazer

۱۹

خرداد۱۳۹۳
( معرفي شده توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ) اين مجموعه شرح خدمات در راستاي اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 و آئين نامه اجرائي آن (مصوب 1375 ) و مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ( نظامات اداري ) تدوين شده است و تا زمان تصويب و ابلاغ شرح ... ادامه مطلب
خرداد ۱۹, ۱۳۹۳memar