برچسب: دانلود رساله پژوهشکده ایران باستان

pajoheshkade-iranbastan

۰۴

اردیبهشت۱۳۹۳
آب -کلیات آب استعاره‌ای متناقض است که به همراه خاک، آتش و باد، از عناصر چهارگانه‌ تشکیل دهنده‌ی جهان هستی به شمار رفته است . آب روشن‌ترین سمبل حیات و اشاره‌ی آشکاری است به سرچشمه‌ی زندگی. تمام هستی به آب وابسته است. هستی آب و حرکت مواج آن در مفاهیم مذهبی، ... ادامه مطلب
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۳memar