برچسب: دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی

tanzim-sharayet-mohiti

۱۰

آبان۱۳۹۴
دانلود 67 صفحه پاورپوینت در ارتباط با تنظیم شرایط محیطی به صورت کامل همراه با عکس و توضیحات   اقلیم یا متوسط آب وهوا در اصل تابعی است از نور خورشید با توجه به شکل گیری وترکیب معماری بومی مناطق  مختلف ایران در می یابیم که ویژگی های متفاوت هریک از این اقلیم ها ، تاثیر فراوانی در شکل ... ادامه مطلب
آبان ۱۰, ۱۳۹۴memar
tanzim-sharayet-mohiti

۱۸

فروردین۱۳۹۴
دانلود 40 صفحه پاورپوینت در ارتباط با تنظیم شرایط محیطی با نگاه به طراحی اقلیمی مسکن به صورت کامل همراه با عکس و توضیحات مقدمه: اقلیم به عنوان عامل فرم زایی برای معمار و معماری نگاهی به معماری سنتی ایران اندیشه معماری مدرن در قرن  19و 20 به عنوان مقابله با طبیعت در نگاه اقلیمی گونه شی ای است که ویژگی های ... ادامه مطلب
فروردین ۱۸, ۱۳۹۴memar