برچسب: دانلود پاورپوینت فن اوری ذرات بنیادین (نانو)

nano

۲۱

آبان۱۳۹۳
نانو برای  تعیین یک میلیاردیم یک  کمیت استفاده می شود یک نانومتر تقریبا معادل نصف ضخامت یک مولکول DNA  است.اولین جرقه دانش نانو توسط ریچارد فاینمن زده شد و متخصصانی چون پیترایدون این فن اوری را در معماری مطرح کرد.نانوتک انعکاس ریتم وخود طبیعت می باشد. انچه در توافق با ... ادامه مطلب
آبان ۲۱, ۱۳۹۳memar