برچسب: دانلود پاورپوینت مونوریل و وضعيت آن

monorail

۲۸

مهر۱۳۹۳
ساليان سال است که مردم دنيا به مونوريل به چشم وسيلهنقليهآيندهمي نگرند. وسيله ای که در عصر سفينههايفضايي و روباتهاي آدم نما مردم را جابجا مي کنند. مونوريل قطار شهري است که روي تک ريل حرکت مي کند و برايجابجايي مسافر  در شهرها استفاده مي شود. اينوسيلهنقليهعمومي در ابعاد و اشکال ... ادامه مطلب
مهر ۲۸, ۱۳۹۳memar