برچسب: دانلود پروژه انسان طبیعت معماری

ziba2

۰۸

خرداد۱۳۹۳
1- زيباشناسی (استتيک) : عواطف انسان را مخاطب قرار می‌دهد و تابع شخص دريافت کننده است (شخصی). اين احساس تحت تأثير عوامل روانی-اجتماعی می‌باشد و به‌طور کلی  تعريف ناپذير است. از اطلاعات زيباشناسی نمی‌توان استفاده مستقيمی داشت. 2- معنايي (سمانتيک) : ذهن انسان را مشغول می‌کند و فاقد ارزش زيباشناسی است، ... ادامه مطلب
خرداد ۸, ۱۳۹۳memar