برچسب: رساله مرکز تحقیقات نجوم

astronomic-nojom-arch

۰۳

اردیبهشت۱۳۹۳

رساله مرکز تحقیقات نجوم

  درباره نجوم علم نجوم شاخه های مختلفی دارد.نجوم یک علم بسیار قدیمی است که از قرن ها قبل از میلاد شروع شده.تعیین زمان و ایجاد تقویم از علل اصلی ایجاد نجوم است که به نجوم ارتباط کامل و محسوس دارد. می دانیم که تقویم از هزاران سال پیش در قبایل مصری ... ادامه مطلب
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۳memar