برچسب: رساله موزه انقلاب

museum-enghelab

۰۴

اردیبهشت۱۳۹۳
چکیده دغدغه توجه به حقيقت انقلاب، يكي از مهمترين واقعه‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بود كه تأثير فراوان روحي و رواني بر انديشه جامعه گذاشت. هدفي بود كه در اين پژوهش دنبال گرديد. پژوهش با دو زمينه اصلي، مسئله انقلاب در انديشه ارزش‌هاي عقيدتي و ريشه ملي و چگونگي تبديل ... ادامه مطلب
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۳memar