برچسب: رساله پایان نامه معماری مجموعه تفریحی توریستی اقامتی

recreation-complex

۰۱

اردیبهشت۱۳۹۳
1 چارچوب نظری گردشگری گردشگری فعالیتی چند منظوره است که در مکانی خارج از محیط عادی گردشگر انجام می گیرد و مسافرت گردشگر بیش از یک سال طول نمی کشد و هدف تفریح، تجارت و یا فعالیت های دیگر است. چنانچه برای انجام چنین فعالیتی نواحی ساحلی و محیط دریایی منظور ... ادامه مطلب
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۳memar