برچسب: رساله پایان نامه معماری مجموعه سینمایی

cinema-projects

۲۸

فروردین۱۳۹۳
چکیده سینما بیشتر و موثرتر از سایر رسانه‌ها قادر به تاثیر گذاری مثبت و منفی بر روی مخاطب خویش می‌باشد. در این میان سینما که با حوزه‌های شعر سازی، فرهنگ، هنر، اجتماع، معماری و غیره کار دارد و به طریق برتر از سایر گونه‌ها قادر خواهد بود تا در چگونگی روابط ... ادامه مطلب
فروردین ۲۸, ۱۳۹۳memar