برچسب: طراحی بر اساس معماری سبز

eghamati-refahi-thesis-2

۲۹

فروردین۱۳۹۳
چکیده خوابگاه، خانه موقت دانشجو است.بنابراین هر آنچه درباره اهمیت مسکن و طراحی درست آن مطرح می شود،در مورد خوابگاه نیز صادق است.به علاوه آنکه خوابگاه مسکنی است که استفاده کنندگانش از یک گروه خاص و قشر تحصیل کرده و جوان جامعه اند که دوره مهمی از زندگی خود را درخوابگاه ... ادامه مطلب
فروردین ۲۹, ۱۳۹۳memar