برچسب: لکوربوزیه و خانه تووین

tovin-khane

۰۸

خرداد۱۳۹۳
خانه ی تووین ۱۹۲۷  این خانه در مجمو عه ی ویسنهوف اشتوتگارت واقع است. من پیشتر در مورد این مجموعه و نیت نهفته در آن که قرار بوده آن را به عرصه ی تجلی سکونت مدرن تبدیل کند در اینجا توضیحاتی داده ام. این خانه، که به واقع دو خانه ی متقارن و ... ادامه مطلب
خرداد ۸, ۱۳۹۳memar