برچسب: مدیریت ساخت و ساز در دوره صفویه

modiriat-sakhtosaz

۲۸

مهر۱۳۹۳
اهمیت موضوع: با توجه به اینکه دوره صفویه از حیث معماری دوران طلائی ایران می باشد ، ضروری است تلاش در شناخت و آگاهی و بکارگیری تجربیات دوره صفویه در قالب عصر جدید.لذا توجه به ساخت و ساز در این دوره و بهره گیری از روش ها و مصالح و کارکردها ... ادامه مطلب
مهر ۲۸, ۱۳۹۳memar