برچسب: پاورپوینت معماری پست مدرنیته

post-modernite

۱۰

اسفند۱۳۹۳
مقدمه پست مدرن در فارسی به فرامدرن و پسامدرن ترجمه شده است که منظور شرايط بعد از مدرن و يا مرحله تاريخی بعد از مدرن است.اين لغت به پسانوگرايی و مابعد تجدد هم ترجمه شده است. «اهب حسن،در مقاله ای با عنوان«فرهنگ پسامدرن» ،معتقد است که کلمه پسامدرن نخستين بار توسط فدريکو  ... ادامه مطلب
اسفند ۱۰, ۱۳۹۳memar