برچسب: کف سازی در ساختمان

kafsazi-dar-sakhteman

۱۰

مرداد۱۳۹۳
انواع کف: 1)همکف بتنی یکپارچه 2)همکف آزادبتنی 3)کف های آزادچوبی 4)کف کاذب 5)کف پیش ساخته بتنی 6)کف های بلوکی توخالی ولانه زنبوری کف کاذب : این نوع کف سیستمی ازسکوهای برجسته ی روی کف سازه ای پیش ساخته یادرجای بتنی است. فکراین نوع کف جدید نیست واساس ساخت پوشش بام رایج رادرخانه های خارج ازامریکای شمالی تشکیل می ... ادامه مطلب
مرداد ۱۰, ۱۳۹۳memar