برچسب: 36 صفحه پاورپوینت در ارتباط با انواع سقف ها (با نگرشی بر سقف کامپوزیت)

saghf

۱۱

اسفند۱۳۹۳
انواع سقف‌هاي بتني : يكي از اجزاي اصلي تشكيل‌دهندة انواع ساختمان‌ها، سقفهاي بتني هستند كه نقش اساسي آنها انتقال نيـروهاي قائم و افقي ناشي از وزن مـردة سقف، سربارها و نيروهاي با دو زلزله به تيرها و ستونها و ديوارهاي بابر است.  سقفها سهم نسبتاً زيادي از قيمت تمام شده ساختمان را ... ادامه مطلب
اسفند ۱۱, ۱۳۹۳memar